Kurs na prawo jazdy

Nauka Jazdy Rzeszów

Posiadanie samochodu i prawa jazdy w dzisiejszych czasach jest bardzo przydatne, a często niezbędne. Wiele zawodów wymaga szybkiego przemieszczania się, a firmy oferują służbowe samochody i wymagają od pracowników posiadania prawa jazdy. By je mieć trzeba ukończyć kurs na prawo jazdy i pomyślnie zdać egzamin.

Niezbędne dokumenty

Składając dokumenty należy do nich dołączyć fotografię oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, orzeczenie może zawierać ograniczenia kierowcy, np. zaznaczenie, że może on prowadzić pojazd tylko w okularach. Wniosek o wydanie prawa jazdy wybiera się w wydziale komunikacji w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym.

Kurs na prawo jazdy

Kurs jazdy samochodem składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Teoretyczne szkolenie kierowców odbywa się podczas zajęć w formie wykładów i ćwiczeń. Kursanci zdobywają podstawową wiedzę na temat kierowania samochodem, przepisów ruchu drogowego, a także udzielania pierwszej pomocy.

Część praktyczna odbywa się po zakończeniu zajęć teoretycznych i polega na jeździe „Elką” po placu manewrowym, a potem po mieście. Instruktor wprowadza kursanta stopniowo w nowe sytuacje.

Szkolenie kierowców kosztuje, więc warto przyłożyć się do pracy już od początku trwania kursu. Kursanci mogą dodatkowo wykupywać godziny jazdy, by doskonalić swoje umiejętności pod okiem instruktora.

Egzamin

Po zakończeniu szkolenia kursanci zdają egzamin na prawo jazdy.

Egzamin teoretyczny to pierwsza część egzaminu, jaką przyszły kierowca musi zaliczyć. Wypełnia komputerowo testy na prawo jazdy. Na udzielenie odpowiedzi ma określony czas.

▪ Potem przychodzi pora na egzamin praktyczny, czyli jazdę po mieście. Niewiele osób zdaje tę część egzaminu, dlatego warto wcześniej dobrze się do niej przygotować.

Terminy

Kurs na prawo jazdy uznaje się za ukończony w chwili pozytywnego zdania wszystkich egzaminów, jednak dokument poświadczający ten fakt można otrzymać w ciągu maksymalnie 30 dni.